Categories

Archive

Vaftiz

Vaftiz yeniden doğuş ve geçmiş olumsuzluklardan yıkanarak arınmayı temsil eden evrensel bir törendir. Bir aşamanın sonunu ve daha umutlu bir aşamanın başlangıcını belirtir.